Publisher:

Zarząd Główny SIMP

Oficyna Wydawnicza SIMPRESS

Świętokrzyska 14a

00-050 Warszawa

Poland

Editor in Chief

dr inż. Józef Zioło

Editorial Staff Editorial Board List of Reviewers Citations

Composition and breaking

AKAPIT mgr inż. Danuta Gruszczyńska e-mail: dbgr@magsoft.com.pl

Print:

Zakład Poligraficzno-Wydawniczy

Zarządu Oddziału SITPChem

44-107 Gliwice, tel. 32 231 90 31

Distribution:

Zakład Kolportażu SIGMA-NOT

Ratuszowa 11, skrytka poczt. 1004

00-950 Warszawa

Subscription Advertising